05 Think up Culture! Mallorca vol destacar el nou paper de la cultura per afrontar els diferents reptes socials i convertir-se en un punt de trobada, reflexió i acció per emprendre noves perspectives i estratègies a nivell territorial. Es per això que aprofundirem en com cohesionar nous ecosistemes d’innovació relacionats amb la cultura i la innovació, i un automapeig d’actius culturals que operen en aquest àmbit tan dinàmic, innovador i canviant. El resultat serà una matriu de categorització i un mapejat d’agents per a la interpretació de l’Ecosistema Cultural i Creatiu de Mallorca.

Reserva la teva entrada pel dia 14"

Reserva la teva entrada pel dia 15"

Programa

Day 1
14 Mar 2019
Day 2
15 Mar 2019

Benvinguda

Daria Tataj
12:00 - 12:30

Berenar

Iniciatives locals

Daria Tataj

Pink Riot Fest

Roberto Gómez de la Iglesia
12:00 - 12:40

Berenar

15:00 - 15:30

Cafè fent xarxes

Conclusions i exposició dels mapes

La cultura és, més que mai, una eina per afrontar els reptes locals connectar persones, innovar, adquirir coneixements o generar diàlegs i col·laboracions
• Posada en valor del capital creatiu i cultural de Mallorca
• Interpretació de l’ecosistema cultural
• Plantejar un model d’illa com un territori únic, amb una xarxa d’infraestructures i serveis únics
• Consolidar el teixit empresarial del sector i les iniciatives de base creativa
• Impulsar una transformació del territori que modifiqui no només la fisonomia urbana, sinó que també influeix-hi en el model econòmic
• Incentivar inversions intel·ligents en cultura per aconseguir majors impactes socials, econòmics i culturals: desinvertir en edificis i invertir en continguts.

Col·laboradors