Blog

7
Mar

CREATIVITAT I CULTURA, MOTORS DE LA INNOVACIÓ A LES CIUTATS I TERRITORIS

El primer dia del Think up Culture! es succeïren conferències i activitats amb una àmplia participació dels assistents. Amb les sales completes a Ca’n Balaguer, el repte es centrava en comprovar la hipòtesi que les indústries creatives i culturals poden transformar una ciutat o un territori.

Aquestes jornades sempre es converteixen en un espai d’intercanvi d’ idees, conceptes, bones pràctiques i errors comesos i compartits. Tonina Matamalas, il·lustradora mallorquina ens ha acompanyat durant aquests dies, per plasmar de manera gràfica, les idees, conceptes i experiències que tant ponents com assistents han intercanviat.

Jordi Llabrés de la Universitat de les Illes Balears, va explicar els objectius de la Iniciativa Ramón Llull 2030, promoguda per la societat civil: “Les transformacions són per unir, no dividir  l’estructura de la ciutat”.

Gabriel Horrach, director general de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de l’Ajuntament de Palma, va explicar que “la transformació de la ciutat serà possible sempre que els canvis es realitzin des d’avall fins dalt i es millori la qualitat de vida dels ciutadans”.

Creiem que fixar l’atenció en territoris que han passat per un procés similar al que es planteja a Palma, pot inspirar-nos i alenar-nos. Tant Liverpool com Londres han definit estratègies clares de transformació amb la creativitat i la cultura com a motors.

Erika Rushton, a més de compartir les claus de tota la feina realitzada a North Liverpool a través de Beatiful Ideas Co. , participà a les sessions de treball aportant moltes idees, amb la intenció de col·laborar en futures iniciatives a Palma.

El que ha succeït A North Liverpool és un clar exemple de canvis promoguts des de la societat civil, des d’avaix fins adalt. La ciutadania s’implicà activament en la regeneració de la zona, pintant les seves cases, netejant zones buides, creant jardins, afavorint als artistes de carrer. Crearen un mercat com a punt de trobada i de visibilitat per als artistes, a més de constituir un fons per finançar iniciatives creatives amb potencial i que aportaren valor a la zona. Actualment, Beatiful Ideas Co., inverteix en projecte de forma constant i basa la seva activitat en un triple eix: idees – acció – negoci, sense perdre mai de vista que l’economia ha de ser inclusiva. Take an action!

La ciutat de Londres afronta des de fa més de deu anys una profunda transformació a través de la creativitat i la cultura. Forma part d’una xarxa de 60 ciutats europees que tenen la cultura com un eix del seu desenvolupament i que inverteixen decididament tant en infraestructures com en facilitats pels artistes i empreses de base creativa.

Laia Gasch, assessora cultural al London City Council, remarcà que gràcies a aquesta aposta de la ciutat per la cultura, s’incrementà de manera exponencial l’economia creativa, l’arribada de turistes amb motivacions culturals, però sobretot els esforços es centraren en què la població romanguis a la ciutat, atraient joves artistes i potenciant l’orgull de ser londinenc o de viure a Londres.

Kai Houtari el director de The Cable Factory el centro cultural mas grande de Finlandia y aportó su experiencia en descubrir y poner en práctica nuevos modelos de negocio para iniciativas culturales y creativas. Ha participado en Creative Lenses un proyecto europeo de gran repercusión y que durante los dos últimos años, se ha centrado en identificar las claves de estos modelos de negocio. La mas clara: los artistas deben crear y aliarse con gestores que hagan viable económicamente las iniciativas y empresas, y  sostenibles en el tiempo.

Leave a Reply