Edicions anteriors

Think up Culture! en dades

En aquestes 4 últimes edicions:

50 projectes mentoritzats,
25 d’àmbit internacional
45 projectes presentats
1300 assistents a les conferències
190 reunions entre gestors de projectes
+80 ponents d’àmbit local, nacional i internacional
10 mentors +
7 entrenadors/formadors

04 Think up Culture! Palma

04 Think up Culture! Argentina

04 Think up Culture! Menorca

03 Think up Culture! Palma

03 Think up Culture! Eivissa

02 Think up Culture!