Conclusions i exposició dels mapes

15 Mar 2019
17:30 - 19:30
Ca'n Balaguer (Carrer de la Unió, 3, 07001 Palma)

Conclusions i exposició dels mapes