Duet: turisme cinematogràfic. Els impactes econòmics, culturals i socials

15 Nov 2018
12:00 - 13:00
Centre Bit Menorca

Duet: turisme cinematogràfic. Els impactes econòmics, culturals i socials